Donger 3 – DSC Drachten 3

Aan de boorden van de Donger, konden wij het tweede team net niet helpen met hun Kampioenshonger!   

Albert: Wij kwamen gelijk uit de opening. Op zet 17 moest de zwarte loper terug naar c8. Op zet 19 kwam ik met f6, met een aanval op de zwarte koningsstelling. Zet 21: e4! De zwarte koning is in gevaar! Op de volgende zet gaf Reynders op, want mat was niet meer te voorkomen!

Jaap: Na de opening e4-e5 en pf3-d6 volgt een gelijk opgaande wedstrijd. Na afruil van de dames wordt het spel boeiender met wisselende kansen. Na 40 zetten wordt door wit eeuwig schaak gegeven en eindigt het spel in remise.

Albert Jan: Kwam goed uit de opening en won in het middenspel met een combinatie een toren. Vervolgens kwam Wijnstra opzetten met een vrijpion. Die was alleen te stoppen door een toren te offeren, waardoor de partij in remise eindigde.

Ad: Na een siciliaanse opening werd het van beide kanten een taaie partij. Tenslotte kwam er een remiseachtige stelling op het bord. Helaas had ik teveel tijd verbruikt en viel mijn vlag.

Aan de boorden van de Donger, konden wij het tweede team net niet helpen met hun kampioenshonger!

Albert

DSC Drachten 3 – Hynste Sprong

Voor ons was het volgende van belang, wij hielden de hynders uit Sint Niek in bedwang!   

Albert: We kwamen gelijk uit de opening. Verder werden 3 stukken geruild en ik kreeg de open c-lijn in bezit met 2 torens en de dame. Keestra maakte de fout om  met een toren op de c-lijn te gaan staan, waardoor hij een toren achter raakte. Toen was het voor mij gemakkelijk om te winnen.

Ad: Na de pirc opening richtte mijn tegenstander Thijs de Jong een aanval op de koningsvleugel en op de d-lijn. Op zet 16 ga ik een aanval op de dame-vleugel beginnen. Op zet 21 valt de Jong weer aan, maar ik val met mijn paard tegelijk een toren en dame aan, waardoor ik een kwaliteit voorkwam. Op zet 28 verliest de Jong bij afruil nog een toren, waarna hij zich gewonnen gaf.

Berend : Kwam gelijk uit de opening. In het middenspel kreeg Hania de open f-lijn in bezit en kon druk uitoefenen op de dame-vleugel. Maar Berend ruilde de dames en een toren, waardoor het eindspel remise werd.

Albert Jan : Na een langdurige opening brak mijn tegenstander door op de koningsvleugel. Lang had ik de grootste moeite om niet mat te worden gezet. Na wat afruilen overleefde ik het toch en kreeg zelfs winstkansen. Toen gaf mijn tegenstander zijn dame weg en had ik het nog gewonnen!

Voor ons was het volgende van belang, wij hielden de hynders uit Sint Niek in bedwang!

Albert

DSC Drachten 3 – Bakkeveen 2

Het tweede team van Bakkeveen, zette ons op het verkeerde been!   

Ad: In de opening heb ik een sterk centrum opgebouwd. Sieb rukt op via de damevleugel. Ik trek ten aanval met de centrum-pionnen. Paard en lopers worden afgeruild. Op zet 21 afruil van de dames. Een aantal zetten verder wordt besloten tot remise, daar alles vast staat.

Berend: Berend en Jack kwamen gelijk uit de opening. Het middenspel was een strategisch gevecht om het centrum in handen te krijgen. Berend won een pion op de koningsstelling van Jack, maar kon het verder niet uitbouwen, remise.

Albert Jan: Kwam goed uit de opening. In het middenspel werd zijn koningsstelling steeds zwakker, waardoor zijn tegenstander in het eindspel van kon profiteren.

Jaap: Na de opening d4-d5 en e3-a6 volgt een gelijkopgaand spel. Maar na mijn rokade komt mijn tegenstander op de koningsvleugel sterker te staan. Hij dreigt met zijn paard mijn dame en toren. Om mijn dame te redden op e1, slaat het paard de toren op f1. In het eindspel gaat de strijd tijdelijk gelijk op, maar de kwaliteit voor, Is uiteindelijk genoeg voor mijn tegenstander om na 55 zetten te winnen.

Het tweede team van Bakkeveen, zette ons op het verkeerde been!

Albert

Bakkeveen 3 – DSC Drachten 3

Door een black-out van Albert ging hij af, daardoor werd de eindstand een draw!   

Berend: Won in de opening een pion en zette meteen druk op de vijandelijke koningsstelling. Zijn tegenstander kon daardoor niet rokeren en verloor zijn dame. Daar na was het voor Berend niet moeilijk meer om zijn partij te winnen.

Albert: Wij kwamen gelijk uit de opening. In een combinatie in het middenspel won ik de dame tegen een toren. Daardoor was ik zo gefocust op de aanval, dat ik niet zag dat ik mat ging op de onderste lijn, een black-out!

Jaap: Na de opening e4-e5 en d3-d6 volgt een gelijkopgaand spel. Na rokade van beiden komt er een verbeten strijd, die uiteindelijk uitmondt in remise. 

Ad: De eerste 10 zetten verliepen rustig .Mijn tegenstander gaat in de aanval op de koningsstelling. Ik loop vast op de damevleugel en blokkeer mijn pionnen. De aanval op mijn koningsstelling wordt heftiger, de dames worden geruild en wij winnen beurtelings een pion, waardoor tot remise wordt besloten.

Door een black-out van Albert ging hij af, daardoor werd de eindstand een draw!

Albert

S.C.Leeuwarden 3 – DSC Drachten 3

De Leeuwarder Schaakcombinatie ging met twee reserves beginnen, dat was voor ons het sein om te gaan winnen! 

Albert: In de Russische opening kwam ik een pion achter te staan en de dames werden geruild. In het middenspel werden een stuk en twee torens geruild. Het eindspel ging in met een paard en 6 pionnen tegen een loper en 5 pionnen. De c-pion liep door tot dame, maar werd meteen gepakt door de loper, die vervolgens werd opgepeuzeld door het paard. Daarna werd het eindspel door mij gemakkelijk gewonnen.

Ad: In de Pirc-opening zette mijn tegenstander flink druk op het centrum met zijn beide lopers. De lopers werden vervolgens afgeruild en ik ruk op met mijn beide centrum-pionnen. De witte paarden kwamen sterk opzetten en ik dwing ze tot afruil. Op zet 24 staat alles zo vast, dat mijn tegenstander remise aanbiedt, wat door mij wordt geaccepteerd.

Jaap: Na een aarzelende opening van mij en mijn tegenstandster en na rokade van zwart komt er meer spanning in het spel. Maar het blijft gelijk opgaan. Na dat ik op zet 20 heb gerokeerd, wordt mijn positie gunstiger op de koningsvleugel. Op de 27é zet wordt Ratna met Dxg7 schaakmat gezet!

Berend: In de opening worden de dames afgeruild en was er evenwicht In de stelling. In het middenspel was de strijd op de d-lijn, 2 torens werden geruild. Het eindspel ging tussen 2 ongelijke lopers en elk een paard met beide 7 pionnen. Met Matijs in de aanval had Berend steeds de juiste verdediging en dus werd het remise.

De Leeuwarder Schaakcombinatie ging met twee reserves beginnen, dat was voor ons het sein om te gaan winnen!  

 Albert

Steenwijk 3 – DSC Drachten 3

Op twee borden stonden de stellingen in brand, toch hielden wij de einduitslag in de hand!

Albert Jan Meijer: Mijn tegenstander begon veel beter dan ik. Ik moest alleen maar verdedigen, hij zette mij steeds verder klem en begon mijn stukken te slaan. Ik wilde niet al na een klein half uur opgeven en speelde nog wat door. Totdat ik zijn dame kon klem zetten en vervolgens slaan. Daarna stonden wij ongeveer gelijk, tot ik een toren veroverde. Toen gaf Peter Loewet op. 

Jaap: Met opening e4-e5 en vervolgens c4-pc6 volgt een gelijk opgaande strijd. Na dat beiden hebben gerokeerd, kom ik in een iets gunstiger positie. Na 22 zetten kwam ik in een gewonnen toestand te staan, 1-0!

Albert: In een Russische opening werd ik volkomen overrompeld en raakte ik liefst 3 pionnen kwijt. Op de 14é zet raakte Hans een loper kwijt, waardoor de stelling weer enigszins in evenwicht kwam. In het middenspel werden een toren en loper afgeruild, zodat het eindspel inzette met toren, paard en 6 pionnen tegen toren, paard, loper en 2 pionnen. De 3 verbonden vrijpionnen van Hans werden door mijn toren en loper opgepeuzeld, waarbij mijn loper verloren ging. Bleven over paard en 2 pionnen tegen paard en 2 pionnen, remise.

Ad: In een italiaanse opening gaat het tot de 10é zet rustig. Daar na dreigt Roelof mijn loper vast te zetten. Dit kan ik voorkomen door met mijn andere loper een paard te bedreigen, waardoor ik de ruimte krijg mijn loper te bevrijden. De stelling begint steeds vaster te lopen. Op zet 22 verlies ik een dubbel pion, die ik uit het oog verloren was. Ik betrek de koning bij de verdediging en op zet 30 biedt Roelof remise aan, hetgeen ik accepteer.

Op twee borden stonden de stellingen in brand, toch hielden wij de einduitslag in de hand!

Albert

DSC Drachten 3 – DSC Drachten 2

Wij deden het team van Christina te weinig pijn, daardoor kwam de weg open voor hen, om kampioenspretendent te zijn! 

 

Berend: Kwam goed uit de opening. Het werd een felle strijd in het middenspel. Alle stukken en de torens raakten van het bord. Het eindspel van dame en pionnen gaf geen uitzicht op winst, dus remise.

Jaap: Na de opening d4-d5 volgt een gelijk opgaande partij. Na de rokade op de 17e en 18e zet krijg ik een gunstige stelling. Na 25 zetten sta ik 2 pionnen voor, waardoor Christina na 29 zetten opgeeft.

Albert Jan: Wij kwamen gelijk uit de opening. In het middenspel kwam ik een pion voor, maar Luitjen kreeg een betere stelling. De aanval op de koningsstelling was niet meer te verdedigen en gaf ik op.

Ad: Na de opening had ik iets meer ruimte voor de stukken. Jaap speelde heel degelijk en kreeg geleidelijk meer vat op het spel. Rond zet 20 werd mijn paard opgejaagd en door een onnodige zet ging het verloren. De strijd ging daarna tot zet 35 redelijk gelijk op. Uiteindelijk voor Jaap met twee torens op een open lijn, ging ik in de fout. Daarna gaf ik de partij op.

Wij deden het team van Christina te weinig pijn, daardoor kwam de weg open voor hen, om kampioenspretendent te zijn!

 Albert