Ook wij vinden jouw privacy belangrijk!

Privacy policy in word tag cloud on white background

Morgen, 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Voor de KNSB, de regionale bond en alle verenigingen heeft de nieuwe wet gevolgen. De belangrijkste twee voor onze vereniging betreft het verwerken van de NAW gegevens van onze leden en de toestemming voor foto gebruik op de website en sociale media.

Hoe dan ook: morgen worden de regels rondom de bescherming van  persoonsgegevens behoorlijk uitgebreid. Daarom hebben wij een privacy statement opgesteld om duidelijk uit te leggen hoe we met je persoonsgegevens omgaan. De actuele privacy statement van de Drachtster Schaak Club is altijd terug te vinden onder documenten op de pagina ‘clubgegevens’.


Wat worden jouw rechten?

Recht om in te zien

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om te vragen welke gegevens het bedrijf van hen heeft. Ze mogen ook vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

Recht om te wijzigen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

Recht om vergeten te worden

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Recht om gegevens over te dragen

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Recht op informatie

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de organisatie een informatieplicht. Dat betekent dat het bedrijf verplicht is om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat zij met hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest handige manier om hier aan te voldoen.

meer weten?

Voor meer informatie over de AVG kun je terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens. Klik op de afbeelding hieronder om meteen naar hun website te gaan.

Geen_afbeelding_beschikbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *