Ook wij vinden jouw privacy belangrijk!

Privacy policy in word tag cloud on white background

Morgen, 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Voor de KNSB, de regionale bond en alle verenigingen heeft de nieuwe wet gevolgen. De belangrijkste twee voor onze vereniging betreft het verwerken van de NAW gegevens van onze leden en de toestemming voor foto gebruik op de website en sociale media.

Hoe dan ook: morgen worden de regels rondom de bescherming van  persoonsgegevens behoorlijk uitgebreid. Daarom hebben wij een privacy statement opgesteld om duidelijk uit te leggen hoe we met je persoonsgegevens omgaan. De actuele privacy statement van de Drachtster Schaak Club is altijd terug te vinden onder documenten op de pagina ‘clubgegevens’.

Lees verder “Ook wij vinden jouw privacy belangrijk!”