Notulen ALV Friese Schaakbond 2017

Inmiddels heeft de FSB de notulen van de algemene ledenvergadering 2017 op hun website geplaatst. In dit bericht zullen we de belangrijkste punten uit deze notulen bespreken. Daarnaast zijn de notulen toegevoegd zodat je zelf rustig de overige punten uit de vergadering kunt nalezen.

Geen_afbeelding_beschikbaar

Notulen_ALV_FSB_2017.pdf

Bestuursverkiezingen

 • Voorzitter Auke van der Heide treedt af. Het bestuur is ondanks pogingen
  daartoe, er niet in geslaagd een opvolger voor te stellen. Ook heeft zich voor de vergadering ging kandidaat zich bij het bestuur gemeld. Het bestuur zal een
  voorzitter a.i. aanwijzen en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voortzetten. Mocht je interesse hebben in deze functie kun je contact opnemen met  de secretaris Bas van der Zwaag.

 

 • Jeugdleider Jos Boers treedt tussentijds af. De vergadering stemt bij
  acclamatie alsnog in met zijn benoeming als jeugdleider voor het seizoen 2016-2017. Mocht je interesse hebben in deze functie kun je contact opnemen met  de secretaris Bas van der Zwaag.

KNSB- en FSB-competitie

 • De competitieleider bespreekt het voorstel van het bestuur om gelijktijdig met de pilot van de KNSB-competitie (seizoen 2018-2019) voor de FSB-competitie over te gaan op een competitiesysteem met viertallen i.p.v. achttallen. Hij somt kort de voor- en nadelen van beide systemen op. Nadat de leden aan het woord zijn geweest volgt er een stemming.

De stemverhouding over de FSB-competitie voor achttallen versus viertallen is als volgt: 17 stemmen voor de achttallen; 32 stemmen voor viertallen. De FSB-competitie zal derhalve m.i.v. het seizoen 2018-2019 met viertallen  gespeeld worden.

 

 • Er wordt ook gestemd over artikel 9 van het FSB-competitiereglement 2017-2018. Er zijn twee voorstellen, namelijk:

Voorstel I: een indeling van de FSB-competitie 2018-2019 enkel en alleen op de ratings van de teams;

Voorstel II: een indeling op basis van een hybridesysteem. Hierbij zullen de bestaande teams ingedeeld worden in de klasse waar zij in eindigen.

De uitslag van de stemming is als volgt: 14 stemmen zijn er voor voorstel I; 35 stemmen voor voorstel II.

 

 • Ten slotte wil de competitieleider graag de mening van de vergadering peilen t.a.v. het fenomeen van de tactische opstelling. Vanuit de achterban heeft het bestuur de vraag bereikt om aan de tactische opstelling een eind te maken.
  Een meerderheid van de vergadering is evenwel voor het behoud van de
  mogelijkheid van de tactische opstelling. Het bestuur zal zich het komend seizoen op de materie beraden en wellicht tijdens de ALV 2018 met een voorstel komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *