Kersttoespraak voorzitter

Beste clubgenoten,

Aan het eind van een jaar plegen wij dat met een terugblik af te sluiten. Wij kijken terug op onze persoonlijke herinneringen. Maar hier ook op datgene dat zich in onze club heeft voorgedaan. Wij denken dan allereerst aan het verlies dat wij hebben geleden door het overlijden van onze trouwe leden Jan Westra en André Caviet. Zij behoorden tot de oudsten en tevens tot de leden met de langste jaren van lidmaatschap. Ons ledenaantal gaf, na jaren van stijging, een behoorlijke achteruitgang te zien. Met vreugde daartegenover staat de aanwas die wij bij de jeugd mochten beleven. Vier jeugdleden hebben zich bij ons gemeld en dat is voor het eerst sinds jaren.  We mogen dan ook wel zeggen dat de gemiddelde leeftijd van onze leden flink is gedaald.

Wanneer wij in het algemeen op het jaar 2019 terugzien ontkomen wij er niet aan dat er veel over het klimaat te doen is geweest. Wij zijn nu bij elkaar voor de laatste avond met een buitentemperatuur die niet  past bij deze tijd van december. In Groningen is de eerste gasput al gesloten. In Noord-Holland is de kolencentrale nu dicht. Het ijs op Groenland smelt sneller dan ooit. Binnenkort is door de Noorde-lijke IJszee gewone scheepvaart mogelijk. Bij ons in Fryslan lijkt de volgende Elfstedentocht steeds verder verwijderd. Australië wordt geteisterd door grote hitte en bosbranden.  De opwarming van de aarde lijkt steeds moeilijker te stuiten. Er zullen veel maatregelen nodig zijn om teveel warmte te voorkomen. Gelukkig zijn de geleerden het daarover toch niet allemaal eens.

De warmte van aarde, water en lucht bezorgt ons alzo veel problemen. En toch is er rondom ons heen op veel plaatsen nog een tekort aan warmte. Ik denk dan aan de vele mensen die door een of andere oorzaak de warmte van de medemens moeten ontberen; die door hetzij familieomstandigheden, hetzij door financiële of andere maatschappelijke oorzaken vereenzamen.  Zij hebben behoefte aan warmte in geestelijke zin. 

Wij kunnen als personen nauwelijks bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Maar wij kunnen wel persoonlijke warmte geven aan diegenen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben. Laten wij met die laatste gedachte de komende dagen van licht en vrede ingaan. Ik wens jullie allen, hoe je het ook invult, prettige, goede en/of gezegende kerstdagen toe en een gezond, voorspoedig en (ook op het schaakbord) succesvol Nieuwjaar 2020.

Eén antwoord op “Kersttoespraak voorzitter”

  1. Een mooie Kersttoespraak van onze voorzitter. Bij deze wil ik zeggen tegen alle schakers: dank jullie wel voor het warme welkom wat mij overkwam nadat ik mij weer aangemeld heb bij DSC. Allen een gezond en goed schaakjaar toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *