Notulen ALV Friese Schaakbond 2018

Inmiddels heeft de FSB de notulen van de algemene ledenvergadering 2018 op hun website geplaatst. In dit bericht zullen we de belangrijkste punten uit deze notulen bespreken. Daarnaast zijn de notulen toegevoegd zodat je zelf rustig de overige punten uit de vergadering kunt nalezen.

Geen_afbeelding_beschikbaar

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Friese Schaakbond 2018

Bestuursverkiezingen

  • Het FSB-bestuur geeft in samenwerking met Peter Koning (Mid-Fryslân), Jan Hibma (Emanuel Lasker) en Migchiel de Jong (Philidor) in een presentatie een overzicht van knelpunten en manieren van aanpak voor het Friese  schaakleven. Het is zaak de neerwaartse trend in ledental en (jeugd)activiteiten  te stoppen door met een brede afvaardiging van betrokkenen uit de Friese schaakverenigingen een plan van aanpak op te stellen.
  • Voor het komende jaar is een planning gemaakt, die ertoe moet leiden dat aan het einde van het seizoen 2018-2019 het beleidsplan klaar is. Wie aan de totstandkoming van het plan wil meewerken kan zich bij het FSB-bestuur melden. Uiteindelijk ligt het in de bedoeling dat de nieuw te benoemen voorzitter van de FSB zich zal inzetten voor de realisatie van het beleidsplan.

KNSB- en FSB-competitie

  • Competitiereglement FSB: nu de definitieve aanmelding bekend is, moet
    art. 5.4 gewijzigd worden. Er komen drie tweede klassen i.p.v. twee.
  • Een idee van Emmeloord voor wijziging van art. 11.4 om vaker invallen in een hoger team mogelijk te maken, kan niet op steun uit de ALV rekenen.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het speeltempo aangepast worden naar 75 minuten plus 30 seconden per zet. De CL zoekt nog uit of het verkorte tempo is toegestaan voor de ratingverwerking.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *