Herinnering algemene ledenvergadering

Oproep: Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van DSC
maandag 3 september 2018 om 19:30 in “De Arke” te Drachten

Klik op ‘verder lezen’ om de agenda te bekijken en om het nieuwe clubblad 2018-2019 te downloaden.

Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken/brieven.
3. Notulen van de vorige ALV.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie; verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Jaarverslag wedstrijdleider.
8. Uitreiking van de prijzen.
9. Jaarverslag pr commissaris.
10. Bestuursverkiezing; aftredend volgens schema wedstrijd leider Hans Dokter, hij stelt zich herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter.
Tussentijds aftredend: secretaris Christina van Dijk, gegadigden voor de functie secretaris kunnen zich t/m de vergadering aanmelden bij de voorzitter.
11. Begroting 2018/2019.
12. Bespreking interne competitie (speelrooster en voorstellen).
13 Plannen voor komend seizoen; school les, jeugd, FSB en beker.
14 Voorstellen leden, dienen drie dagen voor de vergadering ingeleverd te zijn bij de voorzitter.
15 Rondvraag .
16 Sluiting.

Clubblad 2018-2019:
Als het goed is hebben alle leden het nieuwe clubblad 2018-2019 reeds ontvangen. Voor de leden die het clubblad per abuis toch niet hebben ontvangen of voor de leden die het clubblad graag digitaal willen bekijken en/of opslaan heb ik hieronder het clubblad 2018-2019 in PDF toegevoegd. (klik op de afbeelding om het clubblad te openen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *