Install to Home Screen

swipe to cancel

Install to Home Screen

swipe to cancel

tap Geen_afbeelding_beschikbaar and then
Add to Home Screen
Enable Push Notifications

swipe to cancel

Algemene ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van DSC op maandag 7 september 2020 om 19.30 uur in “De Schakel”, Klokhuislaan 12, 9202JE te Drachten.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/brieven
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie, verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Jaarverslag wedstrijdleider
 8. Uitreiking van de prijzen
 9. Jaarverslag van de pr commissaris
 10. Bestuursverkiezing

  – Vacature penningmeester.

  – Aftredend volgens schema: pr commissaris Richard van der Veen, hij stelt zich herkiesbaar.

  – Aftredend volgens éénjarig schema : voorzitter Henk Mylanus, hij stelt zich herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

 11. Begroting 2020/2021
 12. Bespreking interne competitie (speelrooster en voorstellen)
 13. Plannen voor komend seizoen, schoolles jeugd, FSB en beker
 14. Voorstellen leden dienen drie dagen voor de vergadering ingeleverd te zijn bij de secretaris
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

The event is finished.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *