Bij het einde van een bewogen jaar

Dit jaar moet ik de traditie van de kersttoespraak uit noodzaak maar  digitaal voortzetten. Het was voor ieder, dus ook voor ons schakers, een  jaar  dat  we ons  nog  lang  zullen  herinneren,  tenminste als  deze toestand  niet  ook  het volgend  jaar  voortduurt. 

Het  begin  van  2020  kwam  met  een geheel  onbekende  opening:  de  Wuhan-variant  van  de  Chinese  partij, naar  het  bleek  een  zeer  agressieve  opstelling.  Deze  bleek  zo  op  iedereen  in  te  werken  dat  de  hele  wereld  letterlijk  de  adem  in  de  keel  stokte.  In  de  voorjaarsmaanden  zag  de  stelling  er  voor  ons  steeds  dreigender  uit,  zodanig  dat  alle  normale  schaakpartijen  geen  doorgang  meer  konden  vinden.  Dachten  wij  in de zomer  het juiste  tegenspel  te  hebben  gevonden, in  het  najaar  had  de  ander  weer  een  dreigende  voortzetting  en  moesten wij  opnieuw  langs  de  zijlijn toekijken. Nu  het eind  van het jaar  nadert  lijkt  het  erop  dat  we  een  middel  hebben  gevonden  om  de  juiste  tegenzetten te  kunnen  doen.  We zullen  hopen  dat  de tegenstander  in  2021  zijn  koning zal  omleggen  en  dat  wij  dan  zelf  weer  onze  partijen  kunnen  spelen.

Tot  die  tijd  dan,  ik  wens  iedereen  toe  dat  het  met  de  gezondheid  goed mag  gaan  en  dat  we  samen  kunnen  werken  naar  een  nieuwe  normale  wijze  van  leven  waarin  we  elkaar  weer  kunnen  ontmoeten.  En  waarbij wij  mee kunnen  profiteren  van de boost  die  het schaakspel  heeft  gekregen door  de  serie  Queens  Gambit.

En  tenslotte:  hartelijk  dank  aan  mijn  medebestuursleden  voor  de  wijze  waarop  zij  ondanks  alles  het  onderling  contact  tussen  de  leden  zoveel  mogelijk  in stand  trachtten  te  houden.  Een  goede  kerst  en  een  fijne  jaarwisseling  wens  ik  U  allen  toe.

Henk Mylanus

Eén antwoord op “Bij het einde van een bewogen jaar”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *