Wordt jij onze nieuwe penningmeester?

Volgens het rooster van aftreden verloopt de aanstelling van Jan Anne als penningmeester op de komende ledenvergadering. Jan Anne heeft aangegeven zich niet opnieuw kandidaat te zullen stellen voor de functie.

Om alles binnen de schaakclub zo goed mogelijk te regelen en de schaakclub zo goed mogelijk te besturen is het noodzakelijk dat alle functies binnen het bestuur zo snel mogelijk worden ingevuld. Wij als bestuur willen jullie daarom ook vragen om het functieprofiel hieronder door te lezen en voor jezelf na te gaan of deze functie iets voor jou zou kunnen zijn.

Functieprofiel van de penningmeester

De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van de schaakclub. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht. Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven, heeft het de voorkeur dat hij beschikt over een goed financieel inzicht. 

De taken van een penningmeester bestaan uit:

  • Het versturen en betalen van facturen;
  • Het bijhouden van de betaalde contributies;
  • Het beheren van de bankrekeningen en de kas van de schaakclub;
  • Het opstellen van financiële verslagen zoals het jaarverslag;
  • Het maken van een jaarlijkse begrotingen;
  • Het aanspreekpunt voor de kascommissie;
  • De ledenadministratie (dit in samenwerking met de secretaris);
  • Overige financiële werkzaamheden.

Mocht je na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben over de functie mag je altijd contact opnemen met de huidige penningmeester Jan Anne Hogendorp. Als je het leuk lijkt om deze functie op te pakken kun je contact opnemen met de voorzitter Henk Mylanus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *