Extra ledenvergadering

Zoals jullie allemaal weten heeft Jan Aartsma zich bereid verklaard om het secretariaat op zich te nemen. Zijn benoeming moet nog wel door jullie, de leden, goedgekeurd worden. Daarom zullen we vanavond (maandag 29 oktober 2018) de schaakavond beginnen met een korte ledenvergadering met als enige agendapunt:

– Benoeming secretaris