Install to Home Screen

swipe to cancel

Install to Home Screen

swipe to cancel

tap Geen_afbeelding_beschikbaar and then
Add to Home Screen
Enable Push Notifications

swipe to cancel

Extra ledenvergadering

Zoals jullie allemaal weten heeft Jan Aartsma zich bereid verklaard om het secretariaat op zich te nemen. Zijn benoeming moet nog wel door jullie, de leden, goedgekeurd worden. Daarom zullen we vanavond (maandag 29 oktober 2018) de schaakavond beginnen met een korte ledenvergadering met als enige agendapunt:

– Benoeming secretaris